Salta al contingut principal

Preguntes freqüents

En el món de l’associacionisme i l’economia social existim multitud d’entitats, la majoria de mida reduïda, amb recursos econòmics limitats i que treballem en bona part amb persones voluntàries. Sovint tenim dificultats per operar, hem d’afrontar des de zero problemes comuns i renunciar a projectes per no disposar de suficients recursos. De forma semblant a les famoses aplicacions digitals de cites, us proposem recollir informació amb la qual filtrar els perfils que poden interessar a cada associació. Les entitats que tenim més probabilitats de ser compatibles podem entrar en contacte entre nosaltres.

Què és Fem lliga?

Fem lliga és una és una xarxa on les organitzacions intercanviem recursos, habilitats, serveis o coneixements. Es tracta d’una ferramenta que posa en contacte organitzacions segons les necessitats que tenen i el que poden oferir.

Per a què es fan servir les meues dades?

Les dades introduides es fan servir amb dos propòsits:

  • Per permetre que altres puguen cercar entitats amb qui col·laborar.
  • Per tindre informació sobre l’estat de les associacions i l’economia social de la ciutat.

Pel que fa al primer cas, la resta d’entitats pot veure coses com el nom de l’entitat, l’àmbit de treball, i les coses que ofereix, però no poden saber informació més privada, com el correu electrònic, fins que se sol·licita una comunicació i les dues parts l’accepten.

Pel que fa al segon cas, aquesta informació es recopila en un informe anonimitzat de les dades de l’aplicació. Aquest informe es posa a disposició de l’Ajuntament de Castelló dins la memòria justificativa de la subvenció rebuda per al desenvolupament d’aquest projecte.

En un futur, en cas que aquesta aplicació s’utilitze en altres territoris, TransversalCoop podrà comercialitzar els informes amb altres administracions o entitats sense ànim de lucre, perquè el puguen tindre en consideració a l’hora de dissenyar polítiques públiques tenint en compte les necessitats reals de les organitzacions del territori.

Qui està al darrere?

Aquesta ferramenta està creada i gestionada per Transversal Coop. V., i s’ha finançat a través dels projectes d’Innovació Social de l’Ajuntament de Castelló del 2021.

Com funciona?

Per fer servir l’aplicació, primer cal registrar-se com a representant d’una entitat de Castelló, simplement donant un correu electrònic. Una vegada es valida que el correu electrònic és correcte, l’aplicació dóna la possibilitat d’inscriure l’entitat a la que s’està representant, emplenant algunes dades bàsiques com el nom i l’àmbit de treball. Després d’això, se segueix un procés guiat en el que es pregunta quines necessitats té l’entitat, i més endavant quines coses pot oferir a altres entitats de la ciutat.

Amb tota aquesta informació reunida, la ferramenta detecta les possibilitats de col·laboració. Per exemple, que una entitat necessita un projector i una altra en té un per prestar, o que dues entitats estan buscant llogar un local, i per tant poden buscar-ne un per a compartir-lo.

Aquestes possibilitats de col·laboració es mostren en una pàgina de la ferramenta. L’usuari pot veure amb quines entitats pot col·laborar, i pot demanar iniciar una conversa amb una altra entitat. Al seu torn, l’altra entitat rep la sol·licitud, i la pot acceptar o rebutjar.

Quan s’accepta iniciar una conversa, la ferramenta envia un correu electrònic a les dues parts, de manera que aquestes poden seguir parlant d’aquesta possible col·laboració per altres vies, i aquesta informació ja no queda registrada a la ferramenta.

Queda a discreció de les entitats decidir si hi haurà intercanvi econòmic i concretar-lo: aquests possibles intercanvis no queden registrats a la ferramenta i Transversal Coop. V. no se’n fa responsable. Considerem, però, que és positiu que es genere activitat econòmica entre entitats que treballen pel bé comú, i per tant la ferramenta contempla l’intercanvi econòmic com a opció a indicar.